अंकाची माहिती - निसर्ग रंग
निसर्ग रंगमध्ये तुमचं स्वागत आहे!
:info@nisargaranga.com

अंकाची माहिती

अंकाची माहिती

• निसर्गरंग हे पर्यावरणविषयक माहिती सोप्या भाषेतून देणारे मराठी नियतकालिक आहे.
• दर महिन्याच्या १ आणि १६ तारखेला निसर्गरंग प्रकाशित होणार आहे.
• हा अंक वाचण्यासाठी मुलांना सभासदत्व (subscription) घ्यावे लागणार आहे.
• सभासदत्व घेण्यासाठी माफक शुल्क असून, त्यासाठी ऑनलाइन पेमेंटची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
• सोपी भाषा , सुटसुटीत व आकर्षक मांडणी , अशा पद्धतीने या अंकाची रचना करण्यात आली आहे.

Yearly Subscription for INR 1000 – Hard Copy (Printed Version) (Postage/Courier Charges not Included)
Yearly subscription is for one Academic Year
July to March – 09 Months – 18 Issues

असा असेल आपला निसर्गरंग…

Yearly Subscription for INR 1000 – Hard Copy (Printed Version) (Postage/Courier Charges Included)
Yearly subscription is for one Academic Year
June to March – 10 Months – 20 Issues